Kişisel olarak blogumdan da paylaştığım bu yılki Davos zirvesinde yılın ve organizasyonun en kapsamlı çalışmasını PwC yaptı. PwC her yıl Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Davos Toplantısı’nda açıkladığı Küresel CEO Araştırması’na göre ekonomideki iyileşme hızlandıkça CEO’ların güveni de artıyor. Türkiye’deki CEO’ların ise neredeyse tamamı 2011’de ve önümüzdeki 3 yıl boyunca şirketlerinin büyüme göstereceğinden emin.

Dünya genelindeki ekonomik krizin üzerinden 2 yıl geçerken PwC’nin 14. Yıllık Küresel CEO Araştırması’na göre yakın gelecekte büyümeye yönelik CEO’ların beklentisi kriz öncesi seviyelere döndü.

Bu yıl Yeniden Büyüme Hayali (Growth re-imagined) teması ile yayınlanan 14. Yıllık Küresel CEO Araştırması özellikle gelişmekte olan piyasalardaki fırsatlar ve öngörülerin CEO’ların geleceğe dönük güvenini ve olumlu beklentilerini güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Dünya genelinden 1201 CEO’nun katılımıyla gerçekleşen araştırmada CEO’ların yüzde 48’i önümüzdeki 1 yılda büyüme konusunda kendilerinden “çok emin” olduklarını belirtti. Bu oran CEO’ların büyüme beklentileri konusunda kriz öncesi döneme döndüklerini gösteriyor.

Araştırma yüzde 88’lik bir oranla CEO’ların büyük kısmının önümüzdeki 1 yıl boyunca büyüme konusunda emin olduklarını gösteriyor. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 96’lık bir oranla neredeyse tamamı hem önümüzdeki yıl hem de 3 yıl boyunca büyüme göstereceklerinden emin olduklarını söyledi.

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ile kapsamlı görüşme
Bu yıl Türkiye’den 30 CEO’nun katılımı ile ilk defa Türkiye sonuçlarının da açıklandığı araştırmada kapsamında ayrıca aralarında Türkiye’den Borusan Holding CEO’su Agah Uğur’un da yer aldığı dünyanın farkı bölgelerinden 10 CEO ile yüz yüze kapsamlı görüşmeler yapıldı. Agah Uğur röportajında hızla değişen rekabet ortamında farklılaşma ve başarılı olma konusundaki görüşlerini aktardı.

Gelişmekte olan ekonomilerdeki fırsatlar büyüme beklentisini güçlendiriyor
CEO’lar, geleceğe yönelik büyüme beklentileri açısından en önemli ülkenin Çin olduğunun altını çizdi. En büyük potansiyeli olan ülke olarak CEO’ların yüzde 39’u Çin’i, yüzde 21’i Brezilya ve yüzde 18’i Hindistan’ı gösterdi. Türkiye’deki CEO’lar ise büyüme gösterecekleri ülkelerin başında yüzde 30 oranı ile Rusya’yı gösterdi. Rusya’yı yüzde 17’lik oranlarla Brezilya ve Hindistan; yüzde 13 ile Çin takip ediyor.

Türkiye’deki CEO’lar için Afrika ve Ortadoğu ilk sırada
Dünya genelinde Çin, ABD ve Hindistan, en önemli ürün ve hammadde kaynağı olarak görülürken CEO’ların yüzde 90’ı, şirketlerinin Asya’da büyüyeceğini söyledi. Asya’yı yüzde 84’le Latin Amerika, yüzde 75’le Afrika, yüzde 72 ile Orta Doğu ve yüzde 70i ile Doğu Avrupa izliyor. Türkiye’deki CEO’ların ise tamamı Afrika ve Ortadoğu’da büyüme göstereceklerini söylerken yüzde 82’si büyümek için Asya pazarını adres gösterdi. Katılımcıların sadece üçte biri bulundukları ülkede yüksek büyüme öngörse de yüzde 63’lük bir oranla Türkiye’deki CEO’lar için Türkiye pazarı hala büyüme potansiyeli sunuyor.

Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı yükselen ekonomilerin sunduğu potansiyel ve gelişim fırsatları tüm dünyadaki büyüme beklentilerini yükseltiyor. Yurtdışındaki fırsatları yakından takip eden Türk şirketlerinin aynı zamanda Türkiye pazarının da potansiyelinin farkında olduğunu görüyoruz. Bütün dünyada büyüme beklentilerinde güvenin artarken Türkiye’deki CEO’ların kendilerine daha fazla güveniyor olması önümüzdeki dönemde büyümeye ve olumlu gelişmelere işaret ediyor. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm piyasaların farklılaşan büyüme potansiyellerini anlayan ve bundan yararlanan şirketler önümüzdeki yılların kazananları olacaktır.

Stratejik olarak, CEO’ların yüzde 29’u önümüzdeki on iki ay boyunca büyüme için en büyük fırsatların yeni ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesinden ve mevcut pazar paylarının artırılmasından kaynaklanacağını düşünürken yüzde 17 ise bu soruya yanıt olarak yeni pazarlara girişi gösterdi. Birleşme, satın alma, iş ortaklıkları ve ittifaklar büyüme için düşünülen seçeneklerden biri. Türkiye’de ise CEO’ların yüzde 33’ü mevcut pazar paylarını artırmayı öngörürken yüzde 27’si yeni pazarlara açılacaklarını yüzde 23’ü ise yeni ürün ve hizmet geliştirerek büyüme sağlayacaklar.

İş alanındaki tehditler olarak ise yüzde 56 oranında kilit yeteneklerin eksikliği, yüzde 55 ile artan vergi oranları ve yüzde 48 oranında ise tüketici davranışlarındaki sürekli değişimler işaret edildi. Türkiye’de ise yüzde 53 oranı ile tüketici davranışlarındaki sürekli değişim iş alanındaki tehdit olarak gösterildi.

Dünya genelindeki CEO’ların gündeme getirdiği küresel riskler, siyasi istikrarsızlık (yüzde 58), doğal kaynakların kıtlığı (yüzde 34), iklim değişikliği (yüzde 27) ve doğal afetler (yüzde 25) konularını içerdi. Türkiye’deki CEO’lar siyasi istikrarsızlık (yüzde 53), doğal kaynakların kıtlığı (yüzde 27) ve doğal afetleri (yüzde 17) küresel risk olarak sıralarken, iklim değişikliğini risk olarak gören CEO’ların oranı yüzde 10’da kaldı.

Herkese iyi haftalar dilerim. Sevgilerle…