Sektörel bazda sunduğum önemli verilere bu kez hizmet alanı gittikçe büyüyen Bulut Bilişim konusunda devam ediyoruz.

BT profesyonellerinin yüzde 88’i, önümüzdeki üç yıl içinde şirket veri ve uygulamalarını kısmen özel ya da genel bulutta sağlayacağını söylerken, yüzde 46’sı üretim yapan sunucularının yüzde 50’sinden fazlasının sanallaştırılacağını belirtiyor.

BT profesyonellerinin yüzde 40’ı veri merkezi maliyetlerinde yüzde 25 ila 49, yüzde 30’u ise tüm maliyetlerde yüzde 24’lük tasarruf bekliyor; yüzde 69’u ise ağın veri merkezlerinde giderek daha da fazla önem kazanacağı görüşünde.

Veri merkezi, sanallaştırma ve bulut bilişim trendleri kapsamında artan mobil çalışma ortamında gelişen BT rollerine odaklanılıyor. Tüm dünyada BT profesyonelleri, veri merkezlerindeki ekipler arasında işbirliği sağlayarak ve sanallaştırma, bulut bilişim gibi güncel teknolojileri kullanarak yeni iş olanakları yaratıyor. Diğer yandan, çalışanlar ofis dışındayken ağa ve bilgiye erişmeye giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu için güvenliği sağlama konusunda daha fazla çaba sarf ediyorlar.

Bulut Bilişim

Çalışmanın yapıldığı 13 ülkede katılımcıların sadece 18’i bulut bilişimi kullanırken, yüzde 34’ü yakın zamanda kullanmayı planladığını ifade ediyor.

Brezilya (yüzde 27), Almanya (yüzde 27), Hindistan (yüzde 26), ABD (yüzde 23) ve Meksika (yüzde 22) en fazla bulut bilişim kullanan ülkeler. Tüm ülkelerin ortalaması ise yüzde 18.

Yüzde 88’i, şirket veri ve uygulamalarının bir kısmını önümüzdeki üç yıl içinde özel ya da genel bulutta sağlayacağını söylüyor.

Her üç BT profesyonelinden biri, şirketlerinin veri ve uygulamalarının yarısından fazlasının önümüzdeki üç yılda özel buluta taşınacağını ifade ediyor. Özel bulut kullanımının en yaygın olması öngörülen ülkeler Meksika (yüzde 71), Brezilya (yüzde 53) ve ABD (yüzde 46.)

Genel bulut kullanmayı planlayan her üç katılımcıdan biri (yüzde 34) gelecek bir yılda uygulamaya geçmeyi tasarlarken, yüzde 44’ü şirketinin iki yılda, yüzde 21’i ise üç yılda özel bulut kullanacağını belirtiyor.

Sanallaştırma

Sunucu sanallaştırma henüz yeterince yaygın değil. Tüm dünyada katılımcıların sadece yüzde 29’u üretim yapan sunularını ve yüzde 28’i ise üretim yapmayan sunucularını sanallaştırmış durumda.

Sanallaştırmanın tercih edilme nedenleri arasında hız (yüzde 30), maliyetlerin düşürülmesi için kaynakların optimize edilmesi (yüzde 24) ve uygulama karşılığının daha hızlı alınması (yüzde 18) gösteriliyor.

Sanallaştırmanın önündeki en büyük engeller arasında ise güvenlik (yüzde 20), istikrarla ilgili endişeler (yüzde 18), sanallaştırılmış bir ortam için operasyonel süreçlerin inşa edilmesinin zorluğu (yüzde 16) ve yönetim (yüzde 16) sayılıyor.

Katılımcıların yüzde 46’sı önümüzdeki üç yılda üretim yapan sunucularının yüzde 50 ila 100’ünün sanallaştırılmasını bekliyor.

Her beş katılımcıdan ikisi (yüzde 40) veri merkezi maliyetlerinde yüzde 25 ila 49, yüzde 30’u ise tüm maliyetlerde yüzde 24’lük tasarruf bekliyor.

Veri Merkezleri

BT yöneticileri veri merkezleriyle ilgili endişelerini güvenlik, performans, güvenilirlik ile bakım ve yönetim maliyetleri olarak sıraladı.

Her üç BT yöneticisinden biri, veri merkezleriyle ilgili ağırlıklı trendin verilere mobil erişim olduğunu belirtti. Mobil erişim özellikle Çin (yüzde 47), Brezilya (yüzde 40) ve Almanya’da (yüzde 39). Ardından sanallaştırma (yüzde 27) ve bulut bilişim (yüzde 17) geliyor.

BT yöneticilerine önümüzdeki üç yıl veri merkezlerini etkileyecek iş trendleri soruldu. Her beş yöneticiden ikisine (yüze 40) göre veri ve uygulamalardaki artış başta geliyor; onu güvenlik ve risk yönetimi (yüzde 39) ile maliyette azalma (34) takip ediyor.

Her 10 BT yöneticisinden yedisi (yüzde 69) veri merkezindeki merkezi konumu ve kaynakları birleştirerek yönetme yeteneği nedeniyle ağın giderek daha da önem kazanacağı görüşünde.

Önümüzdeki üç yıl veri merkezlerinin öncelikleri şöyle olacak: İş uygulamalarının yüklenmesindeki hız ve çeviklik (yüzde 33), talebin ve kapasitenin daha iyi dengelenmesi için kaynakların daha iyi yönetilmesi (yüzde 31), veri merkezi direncinin artması (yüzde 19), enerji ve soğutma maliyetlerinin azaltılması (yüzde 17).

BT yöneticilerinin yüzde 28’ine göre veri merkezlerindeki önde gelen teknoloji trendi depolama ve yerel alan ağı veri trafiğinin birleştirilmesi için tümleşik veri merkezi dokusunun kullanılması; ardından veri merkezi sanallaştırma (yüzde 23), tümleşik iletişim (yüzde 17) ve masaüstü sanallaştırma (yüzde 13) geliyor.

Tümleşik iletişim yeni bir teknoloji olmasına rağmen, BT profesyonellerinin beşte biri (yüzde 19) hali hazırda bu teknolojiyi kullanmaya başlamış ya da test etmiş durumda; yüzde 41’i ise önümüzdeki 12 ayda kurmayı ya da test etmeyi planlıyor.

BT yöneticileri şirketlerinin sunucu kapasitesinin ortalama 14 veri merkezinde tutulduğunu söylüyor.

Veri Merkezlerindeki Kariyer Fırsatları

Tümleşik veri merkezi altyapısı, ayrı çalışan BT ekipleri arasında işbirliğini tetikliyor. Bu da beraberinde yeni pozisyonları, eğitim programlarını ve sertifikaları getiriyor. BT profesyonellerine göre BT ekipleri arasındaki işbirliği büyük verimlilik (yüzde 27) sağlıyor.

Yeni kariyer imkanları oluşması konusunda en fazla gelişim öngören ülkeler arasında Hindistan (yüzde 59), Çin (yüzde 56), İspanya (yüzde 53) ve Meksika (yüzde 53) geliyor.

Tüm ülkelerde veri merkezi yöneticilerine yönelik son eğitim ve sertifika programları doğrultusunda yeni BT iş fırsatları doğacağı öngörüsü (yüzde 43 oranında) bulunuyor.

Yüzde 41 oranında, veri merkezi mimarı ve veri merkezi yöneticisi gibi yeni iş tanımları ve unvanlarının oluşacağı beklentisi var.

Özetle; Günümüzde veri merkezleri, çalışanların ağa, uygulamalara ve bilgiye her zaman, her yerden ve herhangi bir cihazla erişme talebini karşılayacak yönde gelişiyor. Tüm dünyada BT profesyonellerinin, hem çalışan beklentilerini karşılamak hem de şirketlerinin iş hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla sanallaştırma, bulut bilişim, masaüstü sanallaştırma ve tümleşik veri merkezi altyapısı gibi yeni teknolojileri kullanmaya başladığını gösteriyor.