Sosyal medya, günümüz itibarı ile sayısı milyonlarla ölçülen insanları birbirlerine bağlarken, aynı zamanda siber ortamda devasa topluluklar ve mecralar da yaratabiliyor. Bu mecralar aynı zamanda iş dünyası için de iyi bir seçenek. Ama markalar bu seçeneğe ve dolayısıyla sosyal medyanı gücüne ne denli önem veriyor?

Bu konuda araştırma yapan Satmetrix‘in elde ettiği veriler, markaların bu seçeneğe çok önem vermediklerini gösteriyor. Dünya genelinde, sayıları 1000’in üzerinde marka üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre markaların, sosyal medyanın fırsat ve tehditlerine kayıtsız kaldıkları belirtilirken; markaların %35’inin hiçbir şekilde sosyal medya analizi ve takibinde  bulunmamış.

Markaların %55’i, kendisine sosyal medya kanallarıyla ulaşmak istediği müşterilere geri dönüş yapmazken; %67’si sosyal medya ölçümü yapmamış. Ayrıca %60’ının da belirli bir sosyal medya stratejisi bulunmuyor.

Günümüzde giderek önemi artan ve her kesime önemli fırsatlar sağlayan sosyal medya, markaların daha başarılı, daha güvenilir olmaları açısından da anahtar rol üstleniyor. Aynı zamanda marka değerine de artı puan getiren sosyal meedya, iyi kullanıldığında markayı daha üst seviyelere çıkarabilecektir.