Optik ürünler markası olan KelOptic için Y&R Paris’in hazırladığı son reklam çalışmaları yaratıcılığı ile dikkat çekiyor.

İzlenimcilik akımının önde gelen artistlerinden Van Gogh, Seurat ve Monet gibi isimlerin tablolarını KelOptic ürünleriyle birleştirerek vermek istediği mesajı açıkça veriyor.

“Turning impressionism into hyperrealism” (İzlenimciliği hiperrealizme çevirmek) sloganıyla izlenimci anlayışla yapılmış sanat eserleri karşımıza aşırı gerçekçi halde çıkıyor.

Y&R Paris’in nokta atışı bu işini ben çok sevdim. İlham alınası işlerden biri olmuş.

Kaynak: http://www.fubiz.net

Turning-Impressionism-Into-Hyperrealism-1

Turning-Impressionism-Into-Hyperrealism-2Turning-Impressionism-Into-Hyperrealism-3