Geleneksel reklam, banner reklamı, içerik reklamı derken, şimdilerde en sık karşılaştığımız oyunlaştırılmış stratejiler yerini aldı.

Oyun kurgularının motivasyonu en iyi nasıl sağlayacağını anlamak en önemli şey olarak görünüyor. Bunun yanında, davranışları eğlenceye çevirmek oyunlaştırma uygulamasını ister istemez başarıya zaten ulaştıracaktır.

game

 

Mevcut kullanıcı deneyimi üzerine düşünün!

İlk olarak; önceden belirlenen deneyimler üzerinde gidilmeli. Detaylı bir analizle, değerli ve tekrar edilen kullanıcı davranışlarını belirlemeliyiz. Oyun kurgusu bunlardan yararlanılarak yaratırsak doğru şekilde stratejimize başlamış oluruz.

 

Kim için? ve Nasıl? Sorularına cevap bulun!

Oyunlaştırmanın amacı, kullanıcının markaya sadakatini ve verimliliğini arttırmaktır. Bu yüzden öncelikli olarak hedef kitle ile doğrudan bağ kuracak eğlenceli bir oyun deneyimi yaratmak olacaktır. Bunun için hedef kitlenin net şekilde belirlenmesi ve onlara direkt olarak hitap eden görsel ve metinsel iletişim yaratılmalıdır.

Hikaye yaratın!

Oyun doğası gereği bir akışa ve hikayeye sahiptir. Hatırlasanıza küçükken, oyuncaklarımızla ne hikayeler yaratırdık içimizde. Oyun için yaratacağınız hikaye ne kadar güçlüyse o kadar başarılısınızdır.

 

Dikkat çekici olduğu kadar sürdürülebilir olmalı!

İyi oyun tasarımı reklam yapma amacının dışında , göreceği ilgiliyi ve ne kadar sürdürülebilir olduğunu ölçmek ister. Katılım, paylaşım, etkileşim ve bu davranışın tekrarı en önemli ölçümlerden biridir. Bu etkileşimler ne yüksekse o kadar başarılı bir oyun kurgunuz var demektir.