Türkiye Bilişim Sektörü ve Avrupa Birliği Bilgi ve İletişim Sektörü Meclisi’nin bölgesel güç olarak yazılım’da endüstriyel bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu artık kabul etmiş durumdalar. Avrupa’daki yazılım sektörünün dinamizmi; yüksek kalifiyeli işler yaratmak için güçlü bir tetikleyicidir ve Ar-Ge yatırımları artmaya devam etmektedir.” Aslına bakılırsa yazılım endüstrisinden uzmanların yakın zamandaki bir raporundan gelen bulgular Avrupa’nın ve Türkiye’nin hâlâ yazılım pazarında yapacağı birçok hamle olduğunu ama hâlâ tam gücünü kullanmadığını ortaya net bir şekilde koymaktadır:

Yazılımın bugün her yerdeki, ama özellikle modern dijital ekonomideki etkili rolü hâlâ göz ardı ediliyor. Avrupa’da 200 milyar €’u aşan pazar gelirleri ve % 6 ila % 8 arasındaki büyüme oranları ile yazılım Bilgi Teknolojileri pazarının en geniş ve en hızlı büyüyen dilimidir. Bunun yanı sıra yazılım bugün kullandığımız birçok ürünün içinde bulunmaktadır ve neredeyse ekonominin tüm sektörlerinde yenilik, büyüme ve istihdam için anahtar olanak sağlayıcıdır. Yazılım tüm modern toplumların sinir merkezi haline gelmiştir.

Son yıllarda birleşme gibi sinyaller gelse de endüstri son derece parçalanmıştır. Mükemmel becerilerin, araştırma ve geliştirmenin aksine Avrupa şirketleri nadiren küresel liderler olurlar. Onların küçük boyutu Avrupa yazılım KOBİ’leri için gittikçe küreselleşen pazarda yeterli hızda büyümeyi, uluslararası seviyede faaliyet göstermeyi, diğer Üye Devletler ile iş ilişkileri kurmayı zorlaştırır.

Aynı zamanda tüm dünyada yazılım pazarı büyük bir değişiklikten geçmektedir. Müşterilerin yazılım alanındaki beklentileri değişmektedir. Yazılım tabanlı cihazların ve altyapıların çoğalması, yazılım için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Hizmet odaklı mimariler (SOA) ve hizmet olarak yazılım (SaaS) gibi teknolojik gelişmeler, yazılımın üretildiği, uygulandığı ve tüketildiği yolları değiştirmektedir. Ve uzun dönem için yazılımın temel direk olacağı ‘Geleceğin İnterneti’ etrafında yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır.

Avrupa Bilgi Teknolojileri pazarındaki endüstriyel hizmet alanları dağılımında Yazılım hizmetleri, İnternet hizmetleriyle bütünleştirici bir rol oynamaktadır. Eylül 2010 tarihli bir araştırmanın sonuçlarından…

Ekonomik büyümeyi yaratmak, sosyal değişimi tetiklemek ve çevre zorlukları ile mücadele etmek için gereken yenilikçilik Bilgi Teknolojileri’nde yatar. Bilgi Teknolojileri’nin de kalbi yazılımdır. Rekabet ortamının ve pazar dinamiklerinin tamamen farklı olduğu yeni bir pazar paradigması – Yazılım 2.0 – ortaya çıkmaktadır. Yazılım 2.0 paradigması, tüm mevcut pazar oyuncularını zorlar ve Avrupa’nın yazılım endüstrisi için çok büyük imkânlar sunar. Bu yeni kuralları olan yeni bir dünya… Ve Avrupa mücadele etmek için yenilikler yapmalıdır.

Yazılım 2.0 dünyasında, yazılım kullanıcıların özel ve son derece kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş ayrı parçalar (hizmetler olarak bilinir) halinde yazılım geliştirilecek, sunulacak ve tüketilecektir. PC ve temel IT sistemlerinden kopmuş yazılım tabanlı hizmetlere birçok farklı cihazdan ve uygulamadan birçok farklı ayar ile ulaşılabilecektir. Yazılım 2.0 pazaryeri, farklı lisans koşullarına ve fiyatlandırmalara göre zengin bir hizmet karışımından oluşacaktır – bazıları ücretsiz, bazıları aboneli, bazıları
kullanım başına ödemeli, bazıları reklâm amaçlı… Bunların yanı sıra kullanıcılar hem tüketici hem de yardımcı üretici olarak hareket ederek piyasa ekosisteminin kilit bir parçası olacaktır.

‘Geleceğin İnterneti ve Yazılım 2.0’ pazar paradigması birbirine yakından bağlıdır. Yazılım, toplumumuzda veekonomimizde gittikçe daha merkezi bir konum tutmak için büyüdükçe İnternet’in yeni neslini sürükleyecektir.”

Yazılımın artan önemi ve sektördeki yapısal değişiklikler zorluklar yaratmaktadır, ama aynı zamanda Avrupa yazılım tedarikçileri için inanılmaz yeni iş fırsatları da
sunmaktadır. Konu ile alakalı olarak aşağıdaki sektörel yazılım yatırımlarını anlatan çalıştay raporunu incelemenizi öneririm.