Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden etkisi altına almakta; kamu yönetimi yaklaşımlarını, iş dünyasının iş yapma usullerini ve bireylerin yaşamlarını derinden etkilemekte, bir başka ifadeyle toplumsal bir dönüşüme neden olmaktadır. Yirmi birinci yüzyıla fazlasıyla damgasını vuran bu teknolojiler, yeni bir toplumsal dönüşüme yani “Bilgi Toplumu”na da zemin oluşturmaktadır.

Şimdi sektör temsilcileri olarak sıklıkla gelecek tahminlerinde bulunuyoruz. Bu yılın ilk yarısı olarak Dünya Bilişim sektöründe BT harcamaları yüzde 4,3 artarak 963,4 milyar avro seviyesine ulaşmış oldu. Bu oldukça büyük bir rakam. Hedeflenilen rakamların üzerinde üstelik. Avrupa Bilişim Araştırmaları kurumu EITO ise bizlere şöyle diyor: 2012’de bu alandaki harcamalar ilk kez bir rekora koşacak.

BT pazarını dünya çapında yüzde 5,4 seviyesinde büyütecek olan bu harcamaların ilk kez bir trilyon avroyu aşacağını şahsen tahmin ediyorum.

Ne Japonya’daki depremin ne de dünyanın çeşitli bölgelerine hakim olan siyasi huzursuzluğun bu harcamaları önemli ölçüde etkilemediğini söyleyebilirim. Küresel BT pazarı için potansiyel durum gayet iyi durumda. 2012 yılında artacak olan büyümeye küresel krizin etkilerini aşan ABD, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerinde etkisi muhtemelen olacaktır.

Peki küresel BT pazarının büyümesini tetikleyecek olan diğer ülkeler hangileri? Son yıllarda çift basamaklı büyüme oranları gösteren Hindistan, Brezilya, Rusya, Çin gibi hızla gelişen ülkeler, modern teknolojinin gelişimi için de kaynaklarını çekinmeden kullanıyor.

Çin’de BT sektöründeki satışlar 2011’de yüzde 11,3 oranında artarak 55 milyar avroya ulaştı. Yine Rusya ve Hindistan’da pazarın yüzde 14,5 civarında büyüdüğü ve Brezilya’da yüzde 8,7 oranında büyüdüğü net bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Almanya Avupa BT pazarının büyümesini ciddi ölçüde tetikledi

Ancak ABD ve İngiltere bir dizi Batılı ülkede finansal krizin etkileri hala aşılamadığı için kamu sektöründe BT yatırımları ve harcamalarının düştüğünü belirtmeliyim.

AB içinde BT sektörünün büyüme oranı 2011’in ilk yarısında yüzde 2,9 oranında kalarak 312 milyar doları bulurken, Almanya Avupa BT pazarının büyümesini ciddi ölçüde tetikleyerek BT sektöründe yüzde 4,3 seviyesinde yakaladı. Avrupa ortalamasının da üzerinde olan bu rakamla sadece Almanya Avupa BT pazarının büyümesine büyük katkı sağladı. ABD BT pazarı ise yüzde 3,9 büyüme sağladı.

Japonya ise 2011 senesi içinde birbiri ardına yaşadığı felaketlerin etkisiyle BT harcamalarında yüzde 1,2’lik bir büyüme gerçekleştirdi. Japonya’daki durum yüksek teknolojili ürünlerin küresel üretim tedarik zincirinde bir kırılma yarattı. Bu da BT pazarını küresel ölçekte etkilemese de tüketicilerin farklı alternatiflere yönelmesine yol açmış oldu.

Sektör büyüyor, iş alanları büyüyor, ülkelere sağladığı ekonomik katma değeri ise bambaşka bir şekilde büyüyor. Şimdi her ortam da söylediğimi tekrar yineliyorum; Türkiye olarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak istiyorsak milli ekonomiye en büyük katkısı Bilişim sektörümüz sağlayacaktır. Kesinlikle tek itici gücümüz Bilişim… Aynı şekilde sektördeki gelişmeleride yorumladığım son güncel yazılarıma www.ufukkilic.com.tr blogumdan ulaşabilirsiniz.