Yazının bir önceki bölümünde küresel olarak kabul edilmiş Pazara Giriş Modellerini, kullanım alanlarını, risklerini ve kazanımlarını konuşmuştuk. Sırasıyla Şelale Modeli Büyüme’den, Fıskiye Modeli Büyüme’den ve Dalga Modeli Büyüme’den söz etmiştik.

Konuştuğumuz üzere Dalga Modeli Büyüme melez bir modeldi ve kurumsal büyüme risklerini azaltmak adına tercih edilebilecek sağlıklı yollardan biriydi. Bu modelde şirket, başarılı saydığı Giriş Pazarı’nı taban olarak alıp büyüme için farklı pazar grupları oluşturuyordu.

Şirket büyüme stratejisini belirlerken aşağıdaki verileri analiz ederek A,B,C şeklinde öncelik listesini yani 1. 2.  ve 3. büyüme dalgalarını oluşturuyordu.

  • Kültürel Benzerlik
    Yaşam tarzı, değerler, inanışlar ve davranışlar açısından kültürel benzerlik çok büyük önem taşıyor. Dalga Modeli Büyüme tercih edildiğinde yapılan hamleler için her defasında bu veriler tekrar gözden geçiriliyor ve pazarın görünmez riskleri görülmeye çalışılıyor. Bu değer ürünün veya hizmetin tasarım ve sunuşunu tamamen etkiliyor.

  • Ekonomik Benzerlik
    Ekonomik Benzerlik terimi birincil pazar ve ikincil pazar arasındaki gayrisafi milli hasıla ve benzeri gelir dağılım verilerini sembolize ediyor. Bu değerlerin en önemli çıkarımı kitlenin satınalma alışkanlıkları ve satınalma gücünü ön-görebilme yetisi. Bu değer ürünün fiyat ve iletişim stratejisini tamamen etkiliyor.

  • Siyasi Kararlılık
    Söz konusu pazarın bulunduğu ülkede siyasi kararlılık aranıyor, normal olarak hiç bir ticari kuruluş sürprizlerden hoşlanmıyor. Ülkenin siyasi sistemi detaylı bir şekilde inceleniyor ve ekonominin siyasi hareketlere bağlı olarak kırılgan olup olmadığı ön-görülmeye çalışılıyor.

Her sektör için mutlaka bu veriler inceleniyor, peki farklı sektörlerde büyüme stratejisi geliştirilirken nelere dikkat ediliyor? Örneğin bir internet şirketi için “internet kullanım alışkanlıkları, medya tüketim alışkanlıkları ve demografik kırılımlar” şu an aklıma gelenler. Sizce hangi sektörde yeni pazarlara girerken neler önceden bilinmeli?