Şirketler de büyümenin oluşturduğu zorluklar arasında karar süreçlerinin yavaşlaması durumu çalışanlar tarafından en çok şikayet edilen konulardan, büyümenin doğru yönetilmesi, ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve kültürün oluşturulması gibi konular veriye dayanmayan geleneksel şekilde yönetilen şirketler için oldukça zor. Özellikle Türkiye’de ki şirketler için -kültürümüz nedeniyle- bu çok daha zor.

Bu karmaşa içerisinde günümüzün fırsat/tehdit/değişim yönetimini de doğru becerebilmek çoğu zaman mümkün olamaz ki buda günümüzde bir şirket için varlığını bile etkileyebilir bir durumdur. Bu konunun önemi itibariyle geliştirilmiş ikili bir işletim sistemi anlayışı mevcut, bu anlayışa göre mevcut hiyerarşik organizasyon yapısının yanına “Ağ” isminde bir grup oluşturuluyor.

Ağ, içerisinde hiçbir hiyerarşinin bulunmadığı, birimlerin içerisinden yeterli uzmanlık bilgisine sahip olan genelde orta düzey yöneticilerin katıldığı ve tamamen gönüllülük esasıyla katılımın sağlandığı bir oluşum, bu oluşum hiyerarşik düzenin yapısı ve günümüz şartları gereği yerine getirmekte güçsüz kaldığı girişkenliği ve stratejik değişimleri kolaylaştırmak ve fırsatları değerlendirmek/tehditlere önlem almak fonksiyonlarını yerine getirir. Hiyerarşik düzene bir alternatif olarak değil, onu tamamlayıcı olarak çalışır.

Ağ yapısının hiyerarşi içerisinde bulunabilecek olan Değişim Yönetimi gibi birimlerden ayıran özellikleri ise daha geniş bir ekibi kapsaması (çalışanların %10’u civarı), gönüllülük esasıyla katılımın sağlanması, girişimlerin teşvik edilmesi ve sürekli bir iyileştirme sürecini beraberinde getirmesi şeklinde sıralanabilir.

Sürekli iyileştirme sürecini oluşturacak ortamı sağlaması açısından bakıldığında bile çok faydalı olacağı aşikar olan bir sistem.

Kaynak: Harvard Business Review.
Görsel: HBR Türkiye.