Marka şirketin temel varlığıdır. Marka ile şirket arasındaki bağın kuvvetli ve doğru orantılı gitmesi için marka yöneticisi ve şirket yöneticisinin bağlantılı ama bir o kadar da anlayışlı çalışmaları gerekir. Bu noktada marka yöneticisi ile şirket yöneticisinin aralarındaki farkları konuşmak gerekir.

Marka yönetimi, içinde pazarlama stratejilerini barındırsa da, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve dijital pazarlama gibi kavramlardan çok daha kapsamlı bir konsepttir. Markayı yönetmenin bir şirketi yönetmekten daha hassas bir operasyon olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Örneğin şirket yöneticisi için kurumun hiyerarşisi önemli bir rol oynar çünkü ekibi yönetmek, kararlar vermek ve adımları onaylamak gibi sorumlulukları vardır oysa marka yöneticisi yalnızca markaya odaklanmalıdır. Şirketinizin lideri olarak marka yöneticisini pazarlama departmanından çıkarıp şirket yöneticisi ile aynı odaya alın; birbirilerinin kararlarını etkilemek için değil tabii, gerektiğinde gelecek adımlar hakkında birbirilerini haberdar etmeleri için. Aynı odada olmalarına rağmen onların uygulamak istedikleri stratejik reformları dinlediğinizde bu iki yöneticinin düşünce biçimlerinin ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Şirket yöneticisi bazen objektif düşünce biçimi ile hareket eder oysa marka yöneticisi daima sübjektif düşünendir. Global iş dünyasında dikkate değer bir gerçek var: Şirket yönetmek marka yönetmekten daha kolaydır. Dünyadaki şirket ve markaların sayısını karşılaştırdığınızda aradaki farka bakmanız yeterli olacaktır. Global şirket çok, marka az. Bu nedenlerden dolayı kurumunuzda marka yöneticisinin en az şirket yöneticisi kadar ciddi bir rol oynadığının farkında olmanız gerekir. Belki o zaman ikisi arasındaki ince farkı görebilirsiniz.