Günümüzde ‘’medya reklamları’’ denildiğinde herkesin aklına ilk gelen satın alınmış medya ve sahip olunan medya olurdu. Ama artık yeni bir kavramla karşı karşıyayız: Kazanılmış Medya !

İnternetin bu denli  yaygınlaşmasından önce, markalar iletişim aracı olarak iki temel medyayı kullanıyordu. Satın alınmış ve üretilen medya üzerine pek çok kitle iletişim kampanyalarını kullanabiliyorlardı. İnternetin yaygınlaşmasıyla işler biraz değişti tabii.

Kazanılmış Medya Nedir?

Satın alınmış medya, firmanın ücret ödeyerek reklamlarını yayınlayan televizyon, radyo, açıkhava veya online gibi kitle iletişim araçlarını kapsıyor. Sahip olunan (owned) medya ise, firmanın kendi ürettiği içeriklerdir. Başka bir deyişle şirketin kendi web sitesi, blog adresleri, sosyal medya hesapları gibi tüm kanallar, sahip olunan medyanın bir parçasıdır.

İnternetin yaygınlaşması ve bireylerin artık interneti sosyal hayatlarında kullanmaya başlamasıyla birlikte ‘’ Kazanılmış Medya’’ denilen bir kavram ortaya çıktı. Firmanın kendisi tarafından oluşturulmamış ve satın alınmamış olması bunun birincil şartıdır.

Müşteriler, fanlar ya da kullanıcılar tarafından yayılan, firmaya dair paylaşılmaya değer tüm içerikler “kazanılmış medya” olarak tanımlanır. Kazanılmış medya, hem satın alınan hem de sahip olunan medya ile entegre bir kavramdır ve sahip olunan medya ile daha yakından ilişkilidir. Dijital dünyada yaptığımız her hareketin birbiri ile bağlantılı olduğunu unutmamalıyız.

kazanılmıs2

 

Peki Kazanılmış medya, şirketler için neden bu kadar önemlidir?

 

2013 yılında Nielsen  tarafından yapılan  bir araştırmada “Word of Mouth Advertising” (kulaktan kulağa reklam) kavramının, en çok güvenilen kaynak olduğu belirtildi. Tüketici ile marka arasındaki bağın güvene dayalı olduğu düşüncesindeyim.  Bu nedenle kazanılmış medya tüketicilerin sahip olunan ve satın alınan medyada harekete geçmesi kaçınılmaz bir hale geliyor! Diğer kanallara göre kazanılmış medya ile hem daha fazla kişiye hem de memnun bir kitleye sahip oluyorsunuz.

Şu dönemdeki reklamın en verimli etiketleri ; farkındalık yaratan, değer katan, eğitici ve güven inşa eden içeriklerden oluşuyor.  Duyurusunun yapılması istenen bir kampanya, markanın direk kendi ürettiği veya sahip olduğu medyada yayınlanmış bir içerik olabilir. Kazanılmış medyayı, bu denkleme ekleyerek, satın alınan ve sahip olunan medya kanallarınızın etkileşimini ikiye katlayabilirsiniz.

kazanılmış1

Pazardaki yerinizi genişletecek büyüme araçları günümüzde, geleneksel medyanın çıkış noktasından oldukça farklı bir yerde konumlandı.  Çevrenizdeki herkesi, kazanılmış medya için potansiyel bir kaynak olarak görebilirsiniz.Ürettiğiniz ve kendi kaynaklarınızda yayınladığınız  içeriği,  retweet eden, görüntüleyen, paylaşan, yorum yapan, katkıda bulunan, beğenen ya da iyileştiren her birey, kazanılmış medyayı oluşturan etkenlerdir!

Dolayısıyla bu bireylerin yarattığı potansiyeli iyi kullanarak, onları takipçilere, katılımcılara ve son olarak müşterilere çevirmek için, proaktif olarak kampanya ve süreçler geliştirmelisiniz.

İnsanlar kendi hakkında konuşulmasından hoşlanırlar. İnsanların hakkında konuşmak ve paylaşmak istediği şeyler ürettiğinizde ya da tanıttığınızda, sizden iyisi yoktur. Çünkü orada gerçek insana dokunmayı yakalamış olursunuz.  Kazanılmış medya, yarattığınız bu farkındalığa satın aldığınız medya aracılığıyla elde edemeyeceğiniz türden bir ivme kazandırır. Kazanılmış medya ile gerçek kişileri ve gerçek etkileşimi direk yakalamış olursunuz.

Kazanılmış medya ile ilgili göz ardı edilmemesi gereken bir nokta daha var.

Kazanılmış medya, potansiyel müşterileri gerçek müşterilere dönüştürmek için iyi bir araç olabilir. Ancak kazanılmış medyanın denetimi zordur ve kolaylıkla aleyhinize de çevrilebilir. Örneğin, memnuniyetsiz müşteriler ya da negatif reaksiyon alan bir reklam kampanyası, online mecralarda markanız için olumsuz referans niteliği taşır ve kazanılmış medyadan elde etmek istediğiniz faydaları alaşağı edebilir. O yüzden, kampanya hazırlarken, içerik oluştururken, reklam faaliyetlerinizi yürütürken her zaman göz önünde olduğunuzu unutmayın.

Her şeyden önce, iyi ve kaliteli içerik oluşturmak, kazanılmış medya inşa etmek için en önemli adımı teşkil ediyor. Blog adresinizi, web sitenizi ve değerlerinizi optimize ederek ve sosyal medyayı etkin kullanarak bunu başarabilirsiniz.

Kazanılmış medyanın, satın alınan ve sahip olunan medya ile bağlantılı olarak kullanıldığında, firmalara en üst düzeyde büyüme ve gelişme olanağı sunan bir araç olduğu unutmayın.