İşimin doğası gereği dünyanın farklı noktalarında bulunan çalışanları zaman dilimlerinden bağımsız olarak yönetmek zorundayım. Şu anda deneysel bir yaklaşımla, Moskova, Bükreş, Cluj, Varşova, Sao Paulo, Kiev, Budapeşte, İstanbul ve Buenos Aires’ten ekipler yönetiyorum. Bunun için uyguladığımız compliance (uyum) programını bir örnekle Türkiye’deki start-up ve şirketlerde çalışan yöneticilere açmak istedim. Metrik temelli yönetim nasıl yapılıyor, sonuçlar nasıl sayılıyor ve program nasıl iyileştiriliyor sorularının cevaplarını paylaşacağım bu yazıda. Ülkemizde uzun çalışma saatlerinin rekor kırması arzu edilen kadar sonuç üretmiyorsa veri temelli çalışmayı öğrenmek zorundayız demektir.

Enterprise yazılım şirketlerinde daha sık kullanılan compliance (uyum) metodu yalnızca yazılım geliştirme süreçlerine has değil. Satış, destek, pazarlama, iş geliştirme, finans gibi metrikle sayılabilecek iş değeri yaratılan tüm mesleklere ve departmanlara uygulanabilir.

Dönemsellik

Haftalık uyum nasıl ölçülüyor?

Uyum programının temelinde yönettiğiniz insan kaynağının ne yaptığını çok iyi bilmeniz yatıyor. Hakim olmadığınız bir mesleğin profesyonellerini hazırladığınız plana uyumlu olmaları konusunda ikna edemezsiniz. Sürecin deneysel olduğunu mutlaka ekiple paylaşmanız gerekiyor zira siz bir yönetici olarak yeni şeyler denemek istediğinizde takımın rezistans gösterdiğine şahit olacaksınız.

Günlük uyum nasıl ölçülüyor?
Günlük uyum nasıl ölçülüyor?

Günlük ve Haftalık dilimlerde tanımladığınız görevlerin tamamlanması halinde 100% uyum sağlanıyor demektir. Çalışanlarınızın uyum planınıza uymak için günlük ve haftalık işlerini ayarlamaları ve daha da önemlisi bu uyumun nihai iş değerini yaratması beklenir, eğer uyumlu olmadan daha fazla değer yaratılıyorsa uyum programınız düzenlemeye ihtiyaç duyuyor demektir. Deneysellik bölümünde değineceğiniz, planınızı değiştirmekten çekinmeyin. Hiçbir şey taşa yazılı değil.

Büyük Resim

Eğer bir şirkette orta seviye yönetici olarak çalışıyorsanız kendiniz, yöneticiniz ve ekibiniz veya bir start-up büyütmeye çalışıyorsanız kendiniz ve ekibiniz için bir dashboard (ana tablo) geliştirin. Bir zaman düzlemi üzerinde uyum hareketliliklerini, bu uyum hareketliliklerinin nihai iş çıktılarına etkisini gözden geçirin. Kalabalık takımlarda motivasyon ve isteğin net bir göstergesi olabilir.

Yönettiğim ekiplerin uyum yüzdeleri ve ürettikleri sonuçlar. Bu iki veriyi tek tabloda analiz edebilmek size hız ve isabet kazandıracaktır.

Haftalık performans ve uyum grafikleri ile süreci kendiniz için basitleştirebilir ve yöneticilerinize sunulabilir hale getirebilirsiniz.

Deneysellik ve Gelişim

Programı geliştirmek için çok sayıda fırsatınız olacak, eğer haftalık değişiklikler yapıyorsanız 52, aylık değişiklikler yapıyorsanız 12, günlük değişiklik yapıyorsanız 365 tane fırsatınız var demektir. Burada esas veri temelli karar verebilmek ve ekip üyelerine yaptırdığınız bilimsel deneyleri metrik üretebildikleri taktirde grubun geneline uygulama imkanınız var.

Crossover Worksmart Üretkenlik Verisi

Bu uygulamayı güçlü kılan verilerin temelinde Crossover Worksmart uygulamasının ürettiği çalışma ve üretkenlik verisi geliyor. Hedeflenen rakamlara ekip üyelerinin doğası gereği ulaşma şekilleri farklı, hangi uygulamaların ne yoğunlukta kullanılarak bu hedeflere ulaşıldığını analiz edip diğer ekip üyelerine koçluk yapma imkanı veriyor bu bize. Çalışan sayısı 30’un üzerindeki tüm işletmelere Worksmart kullanmayı tavsiye ediyorum ve bu konuda gerekli desteği vermeye de hazırım. Yorumlarınızla konuyu zenginleştirirseniz mutlu olurum.